Mijn regeldienst-nl
De nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. De Omgevingswet heeft als doel om alle onderdelen van de fysieke leefomgeving met elkaar in samenhang te brengen. Met ruimte om lokale initiatieven mogelijk te maken en oplossingen op maat te creëren.

De wet wordt digitaal ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Alle digitale informatie is straks op 1 plek te vinden: het Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel zien wat mag en wat niet volgens de Omgevingswet.

Vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet is het niet meer mogelijk om een aanvraag of melding in te dienen in OLO of AIM of hierin een check te doen op regelgeving. Alle functionaliteit rondom checken, aanvragen en melden voor de Omgevingswet is dan geborgd in het nieuwe Omgevingsloket.

Is uw organisatie klaar voor de nieuwe Omgevingswet en Omgevingsloket ?

Om klaar te zijn voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, moet uw organisatie onder andere de volgende voorbereidingen treffen:
  1. u moet uw omgevingswetbesluiten omzetten naar de nieuwe publicatiestandaard STOP/TPOD:
    • Met regeldienst Geometrie kunt u gebieden en locaties op de kaart beheren. Via uw Plansoftware kunt u deze publiceren naar DSO-LV
    • Met regeldienst Activiteiten heeft u volledige controle over alle informatie en Vragenbomen in de hele keten van Plansoftware, LVBB en Omgevingsloket
  2. u moet uw lokale juridische regels omzetten naar toepasbare regels in gewonemensentaal
  3. u moet uw software laten aanpassen om die te kunnen koppelen met het DSO-LV
Aanvullend kunt u met de regeldienst Webmodule uw Vragenbomen ook publiceren op uw eigen website met uw eigen opmaak en koppeling met uw VTH/zaaksysteem.

regeldienst.nl levert software producten waarmee overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en rijk) kunnen aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Wij richten ons met onze producten op het Toepasbaar maken van regels middels Vragenbomen en het werken met bijbehorende Locaties en Activiteiten op de kaart.